Titan

  • chemická značka: Ti
  • název: - český: Titan, - anglický: Titanium, - latinský: Titanium
  • původ názvu: prvek je pojmenován podle prasynů země – Titánech, o pojmenování se zasloužil M. H. Klaproth
  • doba objevu: 18. století
  • získávání v době objevu: v roce 1791 zkoumal W. Gregor magnetický písek, ze kterého pomocí magnetu vybral černý materiál dnes nazývaný ilmenit, rozpouštěním v kyselině chlorovodíkové jej zbavil železa a zbytek, který získal, byl znečištěný oxid nového prvku, v roce 1795 objevil M. H. Klaproth nezávisle na Gregorovi tentýž oxid ze vzorku rudy, dnes známé jako rutil, a izoloval titan z objeveného oxidu, v roce 1825 připravil J. J. Berzelius titan v kovové formě, roku 1910 izoloval M. A. Hunter titan zahříváním chloridu titaničitého se sodíkem
  • použití v době objevu: od roku 1950 výroba plynových turbínových motorů
  • naleziště v době objevu: nerost ilmenit se těžil v USA, Kanadě, Skandinávii a Malajsii, nerost rutil v Austrálii
  • naleziště v Čechách v době objevu: nerost ilmenit se těžil v Dolních Borech, Soběslavi, na Šumavě, nerost rutil v Ledči nad Sázavou, Soběslavi aj.