Thorium

  • chemická značka: Th
  • název: - český: Thorium, - anglický: Thorium, - latinský: Thorium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován po skandinávském bohu Thorovi
  • doba objevu: thorium objevil Jöns Berzelius v roce 1829 v minerálu, který Morten Thrane Esmark objevil v roce 1828
  • získávání v době objevu: čisté thorium se získávalo rozkladem jodidu thoričitého. Dnes se průmyslově získává spolu s lanthanoidy, kdy jsou jejich sloučeniny rozpuštěny kyselinou sírovou, převedeny na šťavelany a odděleny na základě rozdílné rozpustnosti.
  • použití v době objevu: první využití thoria bylo v plynových lampách a ve slitinách odolných vůči vysokým teplotám
  • naleziště v době objevu: Norsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo