ThaLlium

  • chemická značka: Tl
  • název: - český: Thallium, - anglický: Thallium, - latinský: Thallium
  • původ názvu: název prvku je odvozený z řeckého slova thallos (= zelený výhonek - podle barvy spektrálních čar)
  • doba objevu: thallium objevili spektroskopicky nezávisle na sobě William Crookes a Claude-Auguste Lamy v roce 1861. Izolováno bylo v roce 1862.
  • získávání v době objevu: thallium bylo získáno elektrolýzou z vedlejších produktů při výrobě kyseliny sírové, dnes se získává z odpadů při výrobě olova, mědi a zinku, protože je součástí jejich sulfidických rud
  • použití v době objevu: první využití thallia bylo v přípravcích na hubení hlodavců a mravenců
  • naleziště v době objevu: Anglie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo