Terbium

  • chemická značka: Tb
  • název: - český: Terbium, - anglický: Terbium, - latinský: Terbium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od obce Ytterby ve Švédsku
  • doba objevu: sloučeniny terbia objevil v roce 1843 švédský chemik Carl Gustav Mosander jako nečistotu ve vzorku oxidu yttritého
  • získávání v době objevu: sloučeniny terbia spolu se sloučeninami dalších lanthanoidů byly rozpuštěny kyselinou sírovou, byl přidán hydroxid sodný a šťavelan amonný. Vzniklé nerozpustné šťavelany byly žíháním převedeny na oxidy. Část oxidů se rozpustila v kyselině dusičné a byly odděleny podvojné soli terbia s dusičnanem amonným. Dnes se získává pomocí iontové výměny.
  • použití v době objevu: první využití terbia bylo ve slitinách měnících objem v závislosti na magnetickém poli (využití v různých přístrojích – sonar apod.). Později našlo uplatnění spolu s europiem při výrobě luminoforů do barevných obrazovek.
  • naleziště v době objevu: Skandinávie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo