Tellur

  • chemická značka: Te
  • název: - český: Tellur, - anglický: Tellurium, - latinský: Tellurium
  • původ názvu: název prvku je odvozen od latinského jména Tellus (= bohyně země)
  • doba objevu: tellur objevil v roce 1782  Franz-Joseph Müller von Reichenstein v Transylvánii ve zlaté rudě, v roce 1798 ho izoloval Martin Heinrich Klaproth
  • získávání v době objevu: sloučeniny telluru se získávají jako odpadní produkty při výrobě mědi a olova, čistý tellur se získává elektrolýzou oxidu telluričitého
  • použití v době objevu: tellur se nejdříve používal do slitin pro zlepšení opracovatelnosti, dnes je jeho hlavní využití při výrobě polovodičů a solárních panelů
  • naleziště v době objevu: Transylvánie - Rumunsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo