Technecium

  • chemická značka: Tc
  • název: - český: Technecium, - anglický: Technetium, - latinský: Technetium
  • původ názvu: název prvku je odvozen od řeckého slova technikos (= umělý), protože se jedná o první uměle vyrobený prvek
  • doba objevu: existenci technecia předpověděl už Mendělejev v roce 1871, objeveno bylo však až v roce 1937, kdy Carlo Perrier a Emilio Segre nalezli tento prvek v ozářené folii z molybdenu. V přírodě bylo technecium objeveno až v roce 1962.
  • získávání v době objevu: technecium vzniká záchytem neutronu molybdenem 98Mo, jeho přeměnou na molybden 99Mo a následnou β přeměnou na technecium
  • použití v době objevu: pro svou vzácnost nemělo technecium žádné praktické využití. Dnes může být použito jako přísada k výrobě speciálních ocelí odolných vůči korozi, většina technecia 99mTc se využívá v medicíně
  • naleziště v době objevu: Kongo – první dokázaný přirozený výskyt technecia
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (pravděpodobně součást uranových rud)