Tantal

  • chemická značka: Ta
  • název: - český: Tantal, - anglický: Tantalum, - latinský: Tantalum
  • původ názvu: prvek je pojmenován podle postavy z řeckých bájí, Tantalovi. Tantalus byl otec Niobe, prvek niob je tantalu velmi podobný.
  • doba objevu: směs sloučenin tantalu a niobu objevil v roce 1802 Andres Ekeberg, ale až Jean Charles Galissard de Marignac v roce 1866 dokázal rozlišit oba prvky. Kovový tantal byl získán až v roce 1903.
  • získávání v době objevu: tantal a niob jsou velmi podobné prvky, první metody oddělování jejich sloučenin používaly kyselinu flourovodíkovou a flourid draselný, kdy vznikl heptafluorotantaličnan draselný, který mohl být oddělen frakční krystalizací. Čistý tantal byl poté získán redukcí sodíkem nebo elektrolýzou taveniny.
  • použití v době objevu: první využití tantalu bylo na vlákna žárovek, v žáruvzdorných slitinách a jako náhrada platiny u laboratorního vybavení. Dnes se používá např. při výrobě ortopedických implantátů.
  • naleziště v době objevu: Švédsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidována ložiska Stráž pod Ralskem, Hůrky a Cínovec)