Stroncium

  • chemická značka: Sr
  • název: - český: Stroncium, - anglický: Strontium, - latinský: Strontium
  • původ názvu: tento prvek byl pojmenován podle obce Strontian ve Skotsku
  • doba objevu: stroncium objevil Adair Crawford v roce 1790 v horninách z olověných dolů. V roce 1808 sir Humphry Davy získal pomocí elektrolýzy čistý prvek.
  • získávání v době objevu: stroncium se získávalo elektrolýzou chloridu strontnatého, později redukcí hliníkem
  • použití v době objevu: první využití stroncia bylo v 19. století při získávání cukru z melasy, která je odpadním produktem při výrobě cukru. Oxid strontnatý se pomocí vody přeměnil na hydroxid, ten vytvořil špatně rozpustnou sloučeninu se sacharidy v melase a tato sloučenina byla odfiltrována. Po přidání oxidu uhličitého vznikl nerozpustný uhličitan strontnatý a uvolnily se rozpustné sacharidy. Odfiltrovaný uhličitan strontnatý byl poté rozložen zpět na oxid strontnatý.
  • naleziště v době objevu: Skotsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo