Skandium

  • chemická značka: Sc
  • název: - český: Skandium, -anglický: Scandium, latinský: Scandium
  • původ názvu: název je odvozen od Skandinávie, v jejíchž horninách byl poprvé objeven
  • doba objevu: existenci skandia předpověděl Mendělejev už v roce 1871. V roce 1876 získal Lars Frederick Nilson dva gramy Sc2O3 z gadolinitu nacházejícího se ve Skandinávii. Kovové skandium bylo vyrobeno pomocí elektrolýzy v roce 1937.
  • získávání v době objevu: sloučeniny skandia se získávají při těžbě uranu a kovů vzácných zemin
  • použití v době objevu: zpočátku nemělo skandium žádné využití, od roku 1971 se přidává do hliníkových slitin využívaných ve vojenském letectví
  • naleziště v době objevu: Skandinávie – minerál gadolinit
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo