Seaborgium

  • chemická značka: Sg
  • název: - český: Seaborgium, - anglický: Seaborgium, - latinský: Seaborgium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle Glenna T. Seaborga, jaderného chemika z univerzity v Berkeley v Kalifornii
  • doba objevu: seaborgium bylo poprvé připraveno v roce 1974 v Dubně v SSSR
  • získávání v době objevu: seaborgium 263Sg bylo připraveno srážkami kalifornia 249Cf s kyslíkem 18O
  • použití v době objevu: seaborgium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: seaborgium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: seaborgium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje