Samarium

  • chemická značka: Sm
  • název: - český: Samarium, - anglický: Samarium, - latinský: Samarium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle minerálu samarskitu, ve kterém byl poprvé objeven
  • doba objevu: samarium objevil v roce 1853 Jean Charles de Marignac Galissard pomocí spektrální analýzy minerálu samarskitu. Izolovat samarium však dokázal až Paul Émile Lecoq de Boisbaudran v roce 1879, i ten však získal pouze směs samaria a europia. Čistý prvek byl připraven až v roce 1901.
  • získávání v době objevu: sloučeniny samaria byly poprvé získány vysrážením z roztoku pomocí hydroxidu amonného
  • použití v době objevu: první využití samaria bylo ve slitinách a jeho sloučenin při výrobě skla, později se začalo používat jako součást řídících tyčí v jaderných reaktorech, při výrobě magnetů a samarium 153Sm ve zdravotnictví při léčbě některých typů nádorů.
  • naleziště v době objevu: Rusko - Ural
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo