Ruthenium

  • chemická značka: Ru
  • název: český: Ruthenium, - anglický: Ruthenium, - latinský: Ruthenium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od latinského slova Ruthenia (= Rus - oblast východní Evropy)
  • doba objevu: ruthenium objevil v roce 1844 Karl Ernst Claus ve vzorku surové platiny
  • získávání v době objevu: sloučenina ruthenia byla získána ze zbytku po rozpuštění platiny v lučavce královské. Přidáním oxidu sodného vznikly ve vodě rozpustné soli ruthenia a osmia. Sloučenina ruthenia byla nakonec vysrážena pomocí chloridu amonného.
  • použití v době objevu: ruthenium je poměrně vzácný kov, a proto neměl zpočátku velké využití. Dnes se používá ve slitinách s platinou a palladiem při výrobě odolných elektrických kontaktů, ve slitině s titanem jako antikorozní přísada, používá se také  jako katalyzátor chemických reakcí.
  • naleziště v době objevu: Rusko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo