Rubidium

  • chemická značka: Rb
  • název: - český: Rubidium, - anglický: Rubidium, - latinský: Rubidium
  • původ názvu: název je odvozen od latinského slova rubidius (= tmavě červený - podle barvy spektrálních čar)
  • doba objevu: rubidium objevili v roce 1861 Robert Bunsen a Gustav Kirchoff při spektrální analýze lepidolitu
  • získávání v době objevu: pomocí kyseliny hexachloroplatičité byl z lepidolitu získán nerozpustný hexachloroplatičitan rubidný a redukcí vodíkem vznikl chlorid rubidný. Kovové rubidium bylo získáno elektrolýzou chloridu rubidného.
  • použití v době objevu: první použití sloučenin rubidia bylo v pyrotechnice (fialové zbarvení), jinak nemělo až do konce 20. století výraznější využití. Dnes se využívá při výrobě fotočlánků, jako přísada do speciálních typů skla, v přesných hodinách satelitů GPS apod.
  • naleziště v době objevu: Německo
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidována ložiska v Krušných horách)