Roentgenium

  • chemická značka: Rg
  • název: - český: Roentgenium, - anglický: Roentgenium, - latinský: Roentgenium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován po vynálezci rentgenu Wilhelmu Conradu Roentgenovi
  • doba objevu: prvek poprvé připravili S. Hofmann, V. Ninov, F. Hessberger, P. Armbruster, H. Folger a G. Münzenberg v roce 1994 v Darmstadtu v Německu
  • získávání v době objevu: roentgenium 272Rg bylo připraveno bombardováním fólie z bismutu 209Bi atomy niklu 64Ni
  • použití v době objevu: roentgenium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: roentgenium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: roentgenium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje