Rhodium

  • chemická značka: Rh
  • název: český: Rhodium, - anglický: Rhodium, - latinský: Rhodium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého slova rhodon (= růže - podle barvy sloučeniny)
  • doba objevu: rhodium získal v roce 1803 William Hyde Wollaston z platinové rudy z Jižní Ameriky
  • získávání v době objevu: při izolaci rhodia byla ruda nejprve rozpuštěna v lučavce královské a výsledný roztok byl neutralizován hydroxidem sodným. Platina byla vysrážena přidáním chloridu amonného a rhodium přidáním chloridu sodného. Čisté rhodium bylo nakonec redukováno z jeho  sloučeniny pomocí zinku.
  • použití v době objevu: rhodium mělo zpočátku jen malé využití, např. při výrobě termoelektrických článků, dekorací nebo antikorozní úpravě povrchů. Dnes se využívá především v automobilových katalyzátorech.
  • naleziště v době objevu: Jižní Amerika
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo