Rhenium

  • chemická značka: Re
  • název: - český: Rhenium, - anglický: Rhenium, - latinský: Rhenium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého jména Rhenus (= Rýn)
  • doba objevu: existenci rhenia předpovídal už Mendělejev. Objevili ho Walter Noddack, Ida Tacke-Noddacková a Otto Berg v roce 1925 v rudách platinyZ prvků, které mají stabilní izotopy byl objeven jako poslední.
  • získávání v době objevu: rhenium bylo získáno pomocí kyselin z minerálů a platinových rud, dnes se získává redukcí vodíkem z jeho sloučenin
  • použití v době objevu: rhenium patří k nejvzácnějším prvkům na Zemi, proto se příliš nevyužívalo. Dnes slouží k výrobě slitin pro proudové a raketové motory a jako katalyzátor při zpracování ropných produktů v rafineriích.
  • naleziště v době objevu: USA
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo