Radium

  • chemická značka: Ra
  • název: - český: Radium, - anglický: Radium, - latinský: Radium
  • původ názvu: název je odvozen z latinského slova radius (= paprsek)
  • doba objevu: 19. století
  • získávání v době objevu: radium bylo objeveno v uraninitu (smolinec), kdy roku 1898 se P. a M. Curieovým z něj podařilo získat desetinu gramu velmi čistého chloridu radnatého; roku 1910 získali M. Curieová a A. Debierne kovové radium redukcí čistého roztoku chloridu radnatého na rtuťové katodě
  • použití v době objevu: v lékařství při léčbě rakovinných nádorů
  • naleziště v době objevu: není známo
  • naleziště v Čechách v době objevu: uraninit (smolinec) se vyskytoval převážně v Jáchymově, na Příbramsku, Liberecku aj.