Protaktinuim

  • chemická značka: Pa
  • název: - český: Protaktinium, - anglický: Protactinium, - latinský: Protactinium
  • původ názvu: název prvku vznikl spojením slov proto a actinium, protože se protaktinium nachází v rozpadové řadě uranu 238U před aktiniem
  • doba objevu: existenci protaktinia předpověděl už v roce 1871 Mendělejev. Jako první protaktinium objevili Kasimir Fajans a Oswald Helmuth Göhring v roce 1913, jednalo se však o izotop s krátkým poločasem rozpadu. Stabilnější izotop byl objeven v letech 1917 a 1918.
  • získávání v době objevu: protaktinium izoloval Aristid von Grosse v roce 1934 pomocí rozkladu jodidu PaI5. Dnes se získává z jaderného odpadu z reaktorů.
  • použití v době objevu: protaktinium je vysoce radioaktivní a toxické, proto nemá v praxi větší využití. Největší význam má protaktinium 231Pa při datování sedimentů (do stáří cca 175000 let).
  • naleziště v době objevu: Demokratická republika Kongo
  • naleziště v Čechách v době objevu: Jáchymov