Polonium

  • chemická značka: Po
  • název: - český: Polonium, - anglický: Polonium, - latinský: Polonium
  • původ názvu: název prvku je odvozený podle Polska, rodné země objevitelky
  • doba objevu: polonium objevila Marie Sklodowska Curie v roce 1898 v uranové rudě z Jáchymova
  • získávání v době objevu: polonium se v minulosti získávalo z odpadu při výrobě radia. Dnes se připravuje bombardováním bismutu neutrony a jeho následnou beta přeměnou.
  • použití v době objevu: polonium bylo využito při výrobě prvních nukleárních zbraní a jako zdroj tepla k zahřívání přístrojů u sovětských měsíčních sond Lunochod. Dnes se využívá jako silný zdroj částic alfa k odstranění elektrostatického náboje např. před aplikací nátěrů v automobilovém průmyslu. Částice alfa při tomto procesu ionizují molekuly vzduchu, které neutralizují náboj na povrchu okolních materiálů.
  • naleziště v době objevu: Jáchymov
  • naleziště v Čechách v době objevu: Jáchymov