Palladium

  • chemická značka: Pd
  • název: - český: Palladium, - anglický: Palladium, - latinský: Palladium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od asteroidu Pallas, který byl objevený ve stejné době a pojmenovaný podle řecké bohyně moudrosti Athéně
  • doba objevu: palladium získal v roce 1803 William Hyde Wollaston spolu s rhodiemplatinové rudy z Jižní Ameriky
  • získávání v době objevu: palladium bylo získáno z platinové rudy pomocí lučavky královské, přidáním kyanidu rtuťnatého vznikl kyanid palladnatý a následným zahříváním se uvolnilo čisté palladium
  • použití v době objevu: první využití palladia bylo při léčbě tuberkulózy, kvůli vedlejším účinkům bylo později nahrazeno jinými léky. Dnes se využívá především jako katalyzátor.
  • naleziště v době objevu: Jižní Amerika
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo