Osmium

  • chemická značka: Os
  • název: - český: Osmium, - anglický: Osmium, - latinský: Osmium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého slova osme (= zápach - silně zapáchající oxid osmičelý)
  • doba objevu: osmium objevili v roce 1803 Smithson Tennant a William Hyde Wollaston ve zbytku po rozpuštění platiny v lučavce královské
  • získávání v době objevu: osmium bylo získáno oddělením těkavého oxidu osmičelého od ostatních platinových kovů a následnou redukcí vodíkem
  • použití v době objevu: slitiny osmia jsou velmi tvrdé a jejich první využití bylo např. na hroty plnicích per a jehel u gramofonů. Osmium se používá také jako katalyzátor, dále má využití v daktyloskopii a při barvení mikroskopických preparátů.
  • naleziště v době objevu: Kolumbie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo