Niob

  • chemická značka: Nb
  • název: - český: Niob, - anglický: Niobium, - latinský: Niobium
  • původ názvu: název prvku pochází od bájné řecké postavy Niobe, která byla dcerou krále Tantala. Název byl zvolen kvůli podobnosti mezi niobem a tantalem.
  • doba objevu: niob objevil v roce 1801 Charles Hatchett v minerálu columbit nalezeným v USA. Kovový niob připravil až v roce 1864 Christian Wilhelm Blomstrand.
  • získávání v době objevu: niob se získával redukcí zahřátého chloridu niobičného ve vodíkové atmosféře
  • použití v době objevu: první využití niobu bylo při výrobě konstrukčních ocelí a dalších odolných slitin, dnes se používá také jako součást supravodičů
  • naleziště v době objevu: USA
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidováno ložisko ve Stráži pod Ralskem)