Molybden

  • chemická značka: Mo
  • název: - český: Molybden, - anglický: Molybdenum, - latinský: Molybdaneum
  • původ názvu: název je odvozen z řeckého slova molybdos (= olovo), protože ruda molybdenit byla původně považována za rudu olova galenit
  • doba objevu: první doložené využití molybdenu pochází ze 14. století z Japonska (meč z molybdenové oceli). Carl Scheele Welhelm zkoumal v roce 1778 minerál molybdenit a došel k názoru, že neobsahuje olovo, ale dosud neznámý prvek. Peter Jacob Hjelm získal kovový molybden v roce 1782.
  • získávání v době objevu: Peter Jacob Hjelm získal molybden zahřátím oxidu molybdenového smíchaného s uhlíkem a lněným olejem
  • použití v době objevu: molybden neměl po dlouhou dobu využití, protože se obtížně získával. Využívá se při výrobě magnetických a vysokopevných ocelí a jako topné těleso v elektrických pecích, během světových válek sloužil jako náhražka wolframu ve zbrojním průmyslu.
  • naleziště v době objevu: Norsko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes ložiska Hůrky u Rakovníka, Cínovec, Horní Slavkov)