Mendelevium

  • chemická značka: Md
  • název: - český: Mendelevium, - anglický: Mendelevium, - latinský: Mendelevium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle ruského chemika Mendělejeva
  • doba objevu: mendelevium připravili Glenn T. Seaborg, Albert Ghiorso, Bernard Harvey, Gregory Choppin a Stanley G. Thompson na univerzitě v Berkeley v Kalifornii v roce 1955
  • získávání v době objevu: mendelevium 256Md bylo získáno ozařováním einsteinia 253Es částicemi alfa
  • použití v době objevu: mendelevium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: mendelevium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: mendelevium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje