Lithium

  • chemická značka: Li
  • název: - český: Lithium, - anglický: Lithium, - latinský: Lithium
  • původ názvu: název navrhl Berzelius odvozením z řeckého lithos (= kámen - bylo objeveno v minerálu, na rozdíl od draslíku v popelu rostlin a sodíku v krvi živočichů)
  • doba objevu: lithium objevil v roce 1817 Johan August Arfwedson v minerálu petalit (LiAlSi4O10), objeveném v roce 1800
  • získávání v době objevu: Lithium poprvé získal William Thomas Brande v roce 1821 elektrolýzou oxidu lithného. Roku 1855 získali Robert Bunsen a August Matthiessen větší množství lithia elektrolýzou chloridu lithného. Průmyslová výroba lithia začíná v roce 1923.
  • použití v době objevu: první výrazné použití lithia bylo za druhé světové války, kdy se maziva obsahující stearan lithný používala v leteckých motorech. Později bylo lithium využito při vývoji a výrobě vodíkové bomby.
  • naleziště v době objevu: Švédsko – ostrov Utö
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidováno ložisko Cínovec)