Lawrencium

  • chemická značka: Lr
  • název: - český: Lawrencium, - anglický: Lawrencium, - latinský: Lawrencium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle Ernesta O. Lawrence, vynálezce urychlovače částic
  • doba objevu: lawrencium objevili Albert Ghiorso, Torbjorn Sikkeland, Almon Larsh a Robert M. Latimer v roce 1961 na univerzitě v Berkeley v Kalifornii
  • získávání v době objevu: lawrencium 258Lr bylo získáno bombardováním kalifornia 251Cf jádry boru 11B
  • použití v době objevu: lawrencium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: lawrencium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: lawrencium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje