Krypton

  • chemická značka: Kr
  • název: - český: Krypton, - anglický: Krypton, - latinský: Krypton
  • původ názvu: název je odvozen od řeckého slova kryptós (= skrytý)
  • doba objevu: krypton objevili v roce 1898 Sir William Ramsay a Morris Travers ve zbytku po odpaření většiny složek ze zkapalnělého vzduchu
  • získávání v době objevu: krypton byl získán destilací zkapalněného vzduchu
  • použití v době objevu: krypton se využívá např. ve výbojkách, první využití bylo při fotografování
  • naleziště v době objevu: krypton je běžnou součástí vzduchu, poprvé byl získán v Británii
  • naleziště v Čechách v době objevu: krypton je běžnou součástí vzduchu