Kopernicium

  • chemická značka: Cn
  • název: - český: Kopernicium, - anglický: Copernicium, - latinský: Copernicium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle Mikuláše Koperníka, autora heliocentrické teorie
  • doba objevu: prvek poprvé připravili S. Hofmann, V. Ninov, F. P. Hessberger, P. Armbruster, H. Folger a G. Münzenberg v roce 1996 v Darmstadtu v Německu
  • získávání v době objevu: kopernicium 277Cn bylo připraveno srážkami atomů olova 208Pb a zinku 70Zn
  • použití v době objevu: kopernicium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: kopernicium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: kopernicium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje