Kadmium

  • chemická značka: Cd
  • název: - český: Kadmium, - anglický: Cadmium, - latinský: Cadmium
  • původ názvu: název prvku pochází od latinského cadmia, což je název pro kalamin (ZnCO3), ve kterém bylo kadmium objeveno
  • doba objevu: kadmium objevil v roce 1817 Friedrich Stromeyer jako nečistotu v uhličitanu zinečnatém
  • získávání v době objevu: kadmium bylo získáno pražením jeho sulfidu a následnou redukcí oxidu hliníkem
  • použití v době objevu: kadmium se nejdříve používalo k výrobě žlutého pigmentu, po určitou dobu se využívalo i v medicíně, v pozdější době především k povrchové ochraně oceli před korozí
  • naleziště v době objevu: Německo
  • naleziště v Čechách v době objevu: na území ČR nejsou evidována žádná ložiska