Jod

  • chemická značka: I
  • název: - český: Jod, - anglický: Iodine, - latinský: Iodum
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého slova iodes (= fialová)
  • doba objevu: jod objevil v roce 1811 francouzský chemik Bernard Courtois v popelu z mořských řas
  • získávání v době objevu: jod se získával oxidací jodidů získaných z mořských řas pomocí kyseliny sírové
  • použití v době objevu: první využití jodu bylo jako desinfekční prostředek ve zdravotnictví a jako katalyzátor při výrobě octové kyseliny
  • naleziště v době objevu: jod je obsažen v mořské vodě a je součástí mořských řas, ze kterých byl poprvé získán ve Francii
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo