Iridium

  • chemická značka: Ir
  • název: - český: Iridium, - anglický: Iridium, - latinský: Iridium
  • původ názvu: název prvku byl odvozen od řecké bohyně Iris (= duha - vzhledem k rozmanité barvě jeho solí)
  • doba objevu: iridium objevil Smithson Tennant v roce 1803 při analýze zbytku po rozpuštění platiny v lučavce královské
  • získávání v době objevu: po rozpuštění platiny v lučavce královské byly ze zbytku pomocí sledu reakcí s hydroxidem sodným a kyselinou chlorovodíkovou získány červené krystaly soli iridia. První vzorky čistého iridia získal v roce 1813 John George Children a větší množství Robert Hare v roce 1842 redukcí jeho sloučenin vodíkem.
  • použití v době objevu: první využití iridia bylo na hroty plnicích per, později se začalo využívat ve speciálních slitinách a v přístrojích měřících vysoké teploty. Slitina platiny a iridia byla v roce 1889 použita k výrobě mezinárodních etalonů pro metr a kilogram
  • naleziště v době objevu: Kolumbie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo