Indium

  • chemická značka: In
  • název: český: Indium, - anglický: Indium, - latinský: Indium
  • původ názvu: indium bylo pojmenováno podle barvy jeho spektrální čáry (indigo)
  • doba objevu: indium objevili v roce 1863 Ferdinad Reich a Hieronymous Theodor Richter pomocí spektrální analýzy surového chloridu zinečnatého. V roce 1864 izoloval Richter čistý prvek.
  • získávání v době objevu: sloučeniny india jsou vedlejším produktem výroby zinku a olova, kovové indium bylo získáno elektrolýzou jeho solí
  • použití v době objevu: první významné využití india bylo ve 30. letech 20. století ve slitinách s bismutem (zubní plomby) a k pokovení ložisek leteckých motorů během druhé světové války
  • naleziště v době objevu: Freiberg - Sasko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo