Holmium

  • chemická značka: Ho
  • název: - český: Holmium, - anglický: Holmium, - latinský: Holmium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od latinského slova Holmia (= Stockholm)
  • doba objevu: spektrální čáry holmia pozorovali Marc Delafontaine a Jacques-Louis Soret v roce 1878. V témže roce objevil holmium Per Teodor Cleve jako nečistotu ve vzorku erbia.
  • získávání v době objevu: podobně jako ostatní lanthanoidy se sloučeniny holmia izolovaly pomocí rozpuštění jejich sloučenin v kyselině sírové nebo chlorovodíkové a vysrážením pomocí hydroxidu sodného. Čisté kovové holmium se podařilo získat až v roce 1940.
  • použití v době objevu: první využití holmia bylo při barvení skla, dnes se využívá v jaderné energetice a při konstrukci laserů a výrobě permanentních magnetů
  • naleziště v době objevu: Skandinávie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo