Helium

  • chemická značka: He
  • název: - český: Helium, - anglický: Helium, - latinský: Helium
  • původ názvu: název je odvozen z řeckého slova hélios (=slunce)
  • doba objevu: 19. století
  • získávání v době objevu: v roce 1868 při úplném zatmění Slunce byla ve sluneční protuberanci pozorována nová žlutá spektrální čára, to vedlo J. N. Lockyera a E. Franklanda k vyslovení předpokladu nového prvku = helia, v roce 1881 potvrdil přítomnost helia na Zemi W. Ramsay při svém studiu plynů v atmosféře, o čtyři roky později identifikoval helium jako plyn, který byl nalezen v uranových minerálech, v roce 1900 oddělili W. Ramsay a M. W. Travers helium ze vzorků atmosférického neonu
  • použití v době objevu: jako nosný plyn ve vzducholodích
  • naleziště v době objevu: vzácně vyvěral trhlinami v zemi v Kanadě a USA
  • naleziště v Čechách v době objevu: naleziště uranitu (smolince), z něhož bylo helium izolováno - Jáchymov, Dolní Rožínka, Příbramsko