Germanium

  • chemická značka: Ge
  • název: - český: Germanium, - anglický: Germanium, - latinský: Germanium
  • původ názvu: název je odvozený z latinského názvu Germania (= Německo)
  • doba objevu: prvek germanium předpověděl v roce 1871 Mendělejev. V roce 1885 objevil Clemens Winkler tento prvek v minerálu z dolu Freiberg v Sasku, o rok později jej izoloval.
  • získávání v době objevu: germanium bylo získáno redukcí jeho oxidu uhlíkem
  • použití v době objevu: začalo se využívat až po druhé světové válce k výrobě polovodičů
  • naleziště v době objevu: Freiberg - Sasko
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidováno ložisko v Lomnici u  Sokolova)