GalLium

  • chemická značka: Ga
  • název: - český: Gallium, - anglický: Gallium, - latinský: Gallium
  • původ názvu: název prvku je odvozen od latinského Gallia (= starý název Francie)
  • doba objevu: existenci gallia předpověděl v roce 1871 Mendělejev, v roce 1875 ho spektroskopicky potvrdil Paul Èmile Lecoq de Boisbaudran ve sfaleritu, v témže roce pomocí elektrolýzy hydroxidu gallitého získal čistý prvek
  • získávání v době objevu: nejčastěji se získávalo kyselým luhováním z odpadů při pražení rud zinku, čisté gallium poté elektrolýzou jeho sloučenin.
  • použití v době objevu: první využití bylo k výrobě slitin s velmi nízkou teplotou tání
  • naleziště v době objevu: Pyreneje
  • naleziště v Čechách v době objevu: ložiska gallia na území ČR nejsou známa