Fluor

  • chemická značka: F
  • název: - český: Fluor, - anglický: Fluorine, - latinský: Fluorum
  • původ názvu: název je odvozen od minerálu fluorit (kazivec), samotný název nerostu je odvozen z latinského slova fluere (= téci)
  • doba objevu: 19. století
  • získávání v době objevu: již v roce 1529 popsal fluorit (kazivec) G. Agricola; v roce 1886 připravil fluor H. Moissan elektrolýzou chlazeného roztoku fluoridu draselného ve fluorovodíku, vzniklý plyn reagoval s křemíkem za vzniku plamene
  • použití v době objevu: fluorit se používal jako tavidlo
  • naleziště v době objevu: Anglie
  • naleziště v Čechách v době objevu: Krušnohorsko