Flerovium

  • chemická značka: Fl
  • název: - český: Flerovium, - anglický: Flerovium, - latinský: Flerovium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován po ruském vědci G. Flerovovi, zakladateli ruské laboratoře jaderných reakcí v Dubně
  • doba objevu: prvek byl poprvé připraven v roce 1998 v laboratoři v Dubně v Rusku
  • získávání v době objevu: flerovium 289Fl bylo poprvé získáno bombardováním plutonia 244Pu atomy vápníku 48Ca
  • použití v době objevu: flerovium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: flerovium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: flerovium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje