Europium

  • chemická značka: Eu
  • název: - český: Europium, - anglický: Europium, - latinský: Europium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle Evropy
  • doba objevu: první důkazy o existenci europia nalezl Paul Émile Lecoq de Boisbaudran v roce 1890 při zkoumání spektrálních čar vzorku samaria. Izolovat europium dokázal až Eugene-Antole Demarcay v roce 1901.
  • získávání v době objevu: sloučeniny europia se nachází společně se sloučeninami jiných lanthanoidů, a proto byly také izolovány stejným způsobem jako ostatní lanthanoidy frakční krystalizací sloučenin rozpuštěných v kyselině sírové nebo chlorovodíkové
  • použití v době objevu: europium nemá v současnosti příliš velké využití, nejvíce se využívalo v minulosti při výrobě barevných televizních obrazovek
  • naleziště v době objevu: Francie, USA
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo