Dysprosium

  • chemická značka: Dy
  • název: - český: Dysprosium, - anglický: Dysprosium, - latinský: Dysprosium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého slova dysprositos (= těžko získatelné)
  • doba objevu: dysprosium objevil Paul Emile Leloq de Boisbaudran v roce 1886 jako nečistotu ve vzorku erbia. Získat čisté dysprosium se však podařilo až v roce 1950.
  • získávání v době objevu: dysprosium se nachází spolu s dalšími lanthanoidy, jeho sloučeniny se oddělovaly od sloučenin ostatních lanthanoidů rozpuštěním v kyselině sírové a následným vysrážením pomocí amoniaku. Získat čisté dysprosium bylo možné až pomocí iontoměničů.
  • použití v době objevu: dysprosium se začalo výrazněji využívat až ve druhé polovině 20. století, např. v jaderných reaktorech, zařízeních pro magnetické uchování dat apod.
  • naleziště v době objevu: Skandinávie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo