Dubnium

  • chemická značka: Db
  • název: - český: Dubnium, - anglický: Dubnium, - latinský: Dubnium
  • původ názvu: prvek je pojmenován podle sovětské laboratoře v Dubně. Také o název tohoto prvku, stejně jako u rutherfordia, se vedl spor. Ruští vědci nejprve navrhovali název Nielsbohrium – Ns, američtí vědci prosazovali název Hahnium – Ha. IUPAC (Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii) nejprve navrhovala kompromisní název Joliotium - Jl, v roce 1997 došlo k dohodě na názvu Dubnium
  • doba objevu: prvek byl připraven v roce 1967 v Dubně v SSSR a v roce 1970 v Berkeley v Kalifornii
  • získávání v době objevu: dubnium bylo vyrobeno srážkou americia 243Am neonem 22Ne (laboratoř v Dubně) a kalifornia 249Cf s dusíkem 15N (laboratoř v Berkeley)
  • použití v době objevu: dubnium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: dubnium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: dubnium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje