Darmstadtium

  • chemická značka: Ds
  • název: český: Darmstadtium, - anglický: Darmstadtium, - latinský: Darmstadtium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle města Darmstadt v Německu
  • doba objevu: prvek objevili S. Hofmann, V. Ninov, F. P. Hessberger, P. Armbruster, H. Folger, G. Münzenberg a H. J. Schött v roce 1994 v Darmstadtu v Německu
  • získávání v době objevu: darmstadtium 269Ds a 271Ds bylo připraveno bombardováním atomů olova 208Pb atomy niklu 62Ni a 64Ni
  • použití v době objevu: darmstadtium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: darmstadtium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: darmstadtium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje