Chrom

  • chemická značka: Cr
  • název: - český: Chrom, - anglický: Chromium, - latinský: Chromium
  • původ názvu: název pochází z řeckého chroma (= barevný)
  • doba objevu: oxid chromový objevil v roce 1797 Louis-Nicholas Vauquelin, o rok později připravil také čistý chrom
  • získávání v době objevu: chrom se získává postupnou redukcí jeho sloučenin uhlíkem, v současnosti se vyrábí redukcí hliníkem nebo křemíkem. Při galvanickém pokovování se používá oxid chromitý rozpuštěný v kyselině sírové.
  • použití v době objevu: první důkazy o využití sloučenin chromu pochází z Číny z 3. století před n. l., kdy byly oxidem chromu pokryty zbraně terakotové armády. Dnes se využívá při výrobě legovaných ocelí a při galvanickém pokovování.
  • naleziště v době objevu: Sibiř
  • naleziště v Čechách v době objevu: ložiska chromu na území ČR nejsou známa