Cesium

  • chemická značka: Cs
  • název: - česky: Cesium, - anglicky: Caesium (Cesium – USA), - latinsky: Caesium
  • původ názvu: název prvku je odvozený od latinského slova caesius (= blankytný - podle barvy spektrální čáry)
  • doba objevu: cesium objevili v roce 1860 Robert Bunsen a Gustav Kirchhoff v minerální vodě v Dürkheimu v Německu. Čistý kov získal Carl Setterberg v roce 1882.
  • získávání v době objevu: cesium se získávalo oddělením jeho sloučenin ze směsi solí z minerální vody pomocí kyseliny hexachloroplatičité za vzniku hexachloroplatičitanu cesného, redukcí vodíkem vznikl chlorid cesný a následnou elektrolýzou pomocí rtuťové anody se vytvořil amalgam obsahující cesium
  • použití v době objevu: zpočátku nemělo cesium žádné využití, později sloužilo k výrobě elektronek
  • naleziště v době objevu: Dürkheim - Německo
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidováno ložisko Cínovec)