Bohrium

  • chemická značka: Bh
  • název: - český: Bohrium, - anglický: Bohrium, - latinský: Bohrium
  • původ názvu: prvek je pojmenován podle dánského fyzika Nielse Bohra
  • doba objevu: bohrium připravili Peter Armbruster a Gottfried Münzenber v Darmstadtu v Německu v roce 1981
  • získávání v době objevu: bohrium 262Bh bylo získáno srážkou atomů bismutu 209Bi chromem 54Cr, bohrium 266Bh srážkou berkelia 249Bk s neonem 22Ne
  • použití v době objevu: bohrium nemá žádné praktické využití
  • naleziště v době objevu: bohrium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: bohrium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje