Baryum

  • chemická značka: Ba
  • název: - český: Baryum, - anglický: Barium, - latinský: Baryum
  • původ názvu: název prvku je odvozený od řeckého slova barys (= těžký)
  • doba objevu: Carl Scheele zkoumal v roce 1774 minerál baryt a došel k závěru, že obsahuje dosud neznámý prvek. Samotné baryum jako první izoloval Humphry Davy v roce 1808.
  • získávání v době objevu: baryum se zpočátku získávalo elektrolýzou jeho solí, dnes se vyrábí redukcí oxidu barnatého hliníkem
  • použití v době objevu: k prvnímu využití barya došlo ke konci 19. století, kdy se peroxid barnatý využíval k výrobě kyslíku. Tento proces byl však brzy nahrazen elektrolýzou vody a destilací zkapalnělého vzduchu. V roce 1908 byl síran barnatý poprvé použit jako kontrastní látka při rentgenovém vyšetření trávicího traktu.
  • naleziště v době objevu: Itálie
  • naleziště v Čechách v době objevu: není známo (dnes evidována ložiska Běstvina, Bohousová, Křižanovice)