Argon

  • chemická značka: Ar
  • název: - český: Argon, - anglický: Argon, - latinský: Argon
  • původ názvu: název je odvozen z řeckého argos (= netečný)
  • doba objevu: o přítomnosti argonu ve vzduchu uvažoval již v roce 1785 Henry Cavendish, ale až v roce 1894 ho izolovali Sir William Ramsay a Lord Rayleigh
  • získávání v době objevu: argon zůstal jako zbytek po odstranění ostatních složek vzduchu (dusík, kyslík, vodní pára, oxid uhličitý)
  • použití v době objevu: v době objevu neměl argon žádné praktické využití, dnes se využívá především jako ochranná atmosféra, kapalný argon se používá při odstraňování některých typů nádorů
  • naleziště v době objevu: tento plyn je součástí atmosféry
  • naleziště v Čechách v době objevu: tento plyn je součástí atmosféry