Americium

  • chemická značka: Am
  • název: - český: Americium, - anglický: Americium, - latinský: Americium
  • původ názvu: prvek byl pojmenován podle kontinentu Amerika, protože se v periodické tabulce prvků nachází pod europiem
  • doba objevu: americium poprvé připravili Glenn Seaborg, Ralph James, L. Morgan a Albert Ghiorso na univerzitě v Berkeley v Kalifornii v roce 1944
  • získávání v době objevu: americium bylo připraveno ozařováním plutonia 239Pu neutrony, je možné ho získávat z vyhořelého jaderného paliva
  • použití v době objevu: oxid američitý s obsahem 241Am se využívá jako zdroj záření alfa a gama v detektorech kouře
  • naleziště v době objevu: americium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje
  • naleziště v Čechách v době objevu: americium je uměle získaný prvek, v přírodě se nevyskytuje