Krystalografie

  • Již v 17. století poukázal Steno na neměnnost úhlů mezi ploškami krystalu. Následně poukázal Huygens na to, že krystal je seskupením identických molekul. K upřesnění představy o růstu krystalů přispěl nejvýznamněji R. J.Haüy (1800). Roku 1824 byla vyslovena již moderní teorie, že mřížka krystalu je vytvořena z atomů a nikoliv z molekul, jak se předpokládalo. V pracích fyziků bylo vyzdvižena závislost vlastnosti krystalů s jejich strukturou – chemicky podobné sloučeniny mají téměř identické formy krystalů. Roku 1850 bylo popsáno 14 typů geometrických obrazců tvořených body pravidelně uspořádanými v prostoru a dokázáno, že body (částice) mohou být uspořádány v maximálně 14 typech prostorových mřížek, které byly dány do vztahu s třídami symetrie. Mocný experimentální nástroj, paprsky X, k potvrzení teoretických úvah o vnitřním uspořádání látek dal krystalografům W.C. Röentgen. Nová věda – krystalografie – se stala užitečným pomocníkem chemie.