Analytická chemie

  • Tak jako řada dalších chemických disciplín, měla i analytická chemie vytvořenou soustavu poznatků a laboratorních postupů dříve, než se oddělila jako samostatná vědní disciplína. Některé byly dokonce převzaty již ze starověku a z období alchymie.
  • Devatenácté století bylo na poli analytické chemie obdobím konsolidace. Díky Klaprothovým pracem v oblasti kvantitativní analýzy z počátku stolení začala mít disciplína pevné empirické základy. Díky tomu se podařilo porozumět hmotnostním vztahům v chemických kombinacích a zjištěné informace využít ve vývoji atomové teorie. Ta pak následně zase pomohla analytické chemii dosáhnout pokroků při řešení problému atomových hmotností a vzorců. Brzy začala být zřejmá nezbytnost zpřesňování atomových hmotností a k velkému užitku přišly práce Cannizzara.
  • Gravimetrická metoda byla během 19. století neustále vylepšována, ale práce v této oblasti byly převážně empirické. Pokrok fyzikální chemie totiž přišel příliš pozdě, než aby mohl vývoj gravimetrické analýzy významně ovlivnit.
  • Volumetrické metody si během 19. století získaly velkou oblibu. Zatímco na počátku století bylo používání volumetrických metod v průmyslu spíše výjimkou a ještě v polovině století bylo příznivě přijato jen několik metod, během druhé poloviny 19. století byla již volumetrie všeobecně rozšířená jako spolehlivá a přesná analytická metoda. Dostupnost citlivých indikátorů přijetí titračních metod napomohla, přestože o teorii indikátorů toho bylo známo jen velice málo.
  • Instrumentální metody se pro analytickou chemii staly důležitými až ke konci 19. století. Spektroskop byl téměř ihned po svém objevu nadšeně přijat jako prostředek kvalitativní analýzy. Důležité postavení měly refraktometr a polarimetr, a to nejen v čistě vědeckých laboratořích, ale také ve vládních laboratořích a v průmyslu, při kontrole potravin a léčiv. Důležitou roli hrál také mikroskop. Rychlost a citlivost instrumentální analýzy zcela jasně oprávnily vysoké finanční náklady na tyto přístroje, zvláště tam, kde se prováděly opakované analýzy.
  • První učebnici teoretických základů analytické chemie napsal teprve roku 1894 W. Ostwald.